Guardian of Ryukyu_mp 【高校サッカーマン・オブ・ザ・マッチ】 【10.24 選手権岩手県予選 準決勝 盛岡市立高校 1-3(延長)遠野高校 岩星A】 後半アディショナルタイムで同点ゴールから

発表時間:2024-04-20 12:12:53